Dlaczego z nami?

BO SIĘ NA TYM ŚWIETNIE ZNAMY!!:-)

7 lat temu też otwieraliśmy pralnię, popełniliśmy wtedy dużo błędów. I bardzo dobrze!!
Zdobyliśmy bezcenne doświadczenie i teraz każda zaprojektowana przez nas pralnia to rentowny biznes.
Pralnia samoobsługowa to bardzo kapitałochłonna inwestycja - każde rozwiązanie minimalizujące koszty zwiększa sukces pralni.
Liczby przemawiają za nami, ale co ważniejsze - nam też zależy na sukcesie Twojej pralni!
Każda dobrze działająca pralnia rozwija ten nowy rynek i edukuje klientów, że mogą z takich usług korzystać.